UTO, a polskie prawo

UTO, a polskie prawo

Szybki wzrost zainteresowania Urządzeniami Transportu Osobistego tj. UTO stanowi spory problem prawny zarówno w Polsce, jak i w UE. Zmiany w przepisach są tu zaś konieczne, aby ruch elektrycznymi deskorolkami, hulajnogami itp. był bezpieczny.

Jak polskie prawo traktuje UTO?

Obecnie pojęcie UTO nie jest określone w żadnych polskich przepisach prawa. W praktyce oznacza to, że użytkownicy np. elektrycznej deskorolki są traktowani tak samo, jak piesi. Aktualnie więc zgodnie z prawem UTO można się poruszać po chodnikach. Tak samo jaki piesi, tak i osoby korzystające z UTO mogą przejechać na nich przez pasy drogowe, co jest zakazane rowerzystom. Z drugiej strony ludzie korzystający z UTO mają zakaz przejeżdżania po jezdni, czy też ścieżkach wyznaczonych dla rowerzystów.

Takie prawo stanowi spory problem. Zgodnie z prawem na UTO można poruszać się bowiem tylko po chodnikach, co może być niebezpieczne dla pieszych. Z kolei poruszając się UTO po ścieżkach rowerowych, czy też jezdni łamie się prawo. Przynajmniej teoretycznie z tego powodu można otrzymać nawet mandat.

Jakie zmiany w przepisach są planowane?

Sposób użytkowania UTO ma być unormowany poprzez nowelizację Prawa o ruchu drogowym. Trudno jednak stwierdzić, kiedy zostanie ona przeprowadzona, ponieważ ta tematyka wzbudza sporo kontrowersji.

Dotychczasowe doniesienia wskazują na to, że w przepisach UTO mają być zdefiniowane jako urządzenia napędzane mięśniami bądź silnikami elektrycznymi, których maksymalna prędkość to 25 km/h. Korzystający z UTO mają zaś korzystać ze ścieżek rowerowych lub jezdni, gdzie dopuszczalna dozwolona prędkość nie będzie przekraczać 30 km/h. Dopiero przy braku ścieżki rowerowej oraz jezdni, na której dozwolona jest jazda szybsza niż 30 km/h korzystać z UTO będzie można na chodniku. Zgodnie z przepisami jeździć będą mogły tylko osoby pełnoletnie oraz posiadacze karty rowerowej.

Planowane zmiany wywołują jednak pewne kontrowersje. Niektórzy uważają, że proponowany limit prędkości dla UTO, czyli 25 km/h powinien być niższy, szczególnie wtedy, gdy mają one mieć prawo do poruszania się po chodnikach.

dante